Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

Vaše osobní údaje zpracovává správce osobních údajů, kterým je provozovatel tohoto webu Mgr. Lukáš Trávníček, IČO: 623 10 437, s místem podnikání Havířov – Podlesí, Točitá 1177/3, PSČ 73601 (dále jen „my“).

Protože nám na ochraně Vašich osobních údajů záleží, připravili jsme pro Vás tyto informace o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Najdete v nich hlavně to, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, proč tak činíme, jak s nimi pracujeme a jak dlouho je budeme uchovávat.

Tyto informace o zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů v případě, pokud:

 

  • navštívíte naše webové stránky www.generaliceskapraha.cz (dále jen „webové stránky“), které využívají cookies;

  • využijete formulář pro sjednání schůzky na webových stránkách.

 

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Naše webové stránky používají cookies, tedy malé soubory ukládané do zařízení návštěvníka webových stránek, prostřednictvím kterých ale nedokážeme identifikovat konkrétní osobu. V souvislosti s používáním cookies a fungování webových stránek tak zpracováváme soubory cookies, Vaši IP adresu a lokaci odvozenou z IP adresy. Dále používáme údaje důležité pro marketing, třeba to, že jste naše webové stránky navštívili a jak dlouho jste na ní zůstali.

Pokud se rozhodnete sjednat si schůzku přes kontaktní formulář, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu Vašeho jméno a příjmení, důvodu schůzky, e-mailové adresa, telefonního čísla a dalších informací, které jste nám sdělili prostřednictvím formuláře.

 

Co nás ke zpracování Vašich osobních údajů opravňuje? A jak cookies odmítnout?

Vaše osobní údaje prostřednictvím těchto webových stránek zpracováváme z několika důvodů. Každý z těchto důvodů musí být podložen i právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů zákonné.

Důvody, proč Vaše osobní údaje zpracováváme, jsou:

 

  1. Náš oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, že na zpracování máme náš oprávněný zájem. Díky tomu naše webové stránky mohou správně fungovat nebo můžeme měřit jejich návštěvnost.

Toto zpracování, které provádíme pomocí cookies, můžete upravit nebo zakázat prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče, vezměte ale prosím na vědomí, že pokud to uděláte, nemusí se Vám naše stránky zobrazovat správně a může být i omezena jejich funkčnost.

Dále pod náš oprávněný zájem spadá také komunikace s Vámi, tedy údaje zpracováváme také proto, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat, pokud použijete náš kontaktní formulář ke sjednání schůzky.

 

  • Váš souhlas

Cookies pro cílení reklamy používáme na základě Vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena níže u jednotlivých cookies. Souhlas udělujete nastavením Vašeho prohlížeče a můžete jej stejným způsobem také kdykoliv odvolat.

 

Musíte nám Vaše osobní údaje poskytnout? A jak je to se souhlasem se zpracováním osobních údajů?

V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely, kdy je nezbytné nám Vaše osobní údaje poskytnout. Například pokud s námi chcete navázat kontakt, Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom se Vám mohli ozvat zpátky. Bez toho to bohužel nepůjde.

Tzv. marketingové cookies pak používáme na základě Vašeho souhlasu. Ten můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. V případě, že Váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, nejsme povinni smazat veškeré Vaše osobní údaje, nadále můžeme zpracovávat ty, které zpracováváme pro jiné zákonné důvody a možnosti dané GDPR.

 

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Pokud nás kontaktujete přes kontaktní formulář, Vaše osobní údaje smažeme po 90 dnech.

 

Cookies

Proč je využíváme?

Za jak dlouho je smažeme?

_ga, _gid _ga a _gid přiřadí každému návštěvníkovi našich webových stránek náhodný identifikátor, díky kterému můžeme měřit návštěvnost našich webových stránek, vytvářet statistiky týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách. 1 den
_fbq marketingové účely na Facebooku 3 měsíce
_gat_UA-161437630-1 identifikují měřící kód Google Analytics 1 den
HeaderTopHidden zajišťuje správné fungování webových stránek 5 dnů
wp-settings-2 zajišťuje správné fungování webových stránek 1 rok
wp-settings-time-2 zajišťuje správné fungování webových stránek 1 rok
NoticeHidden zajišťuje správné fungování webových stránek 7 dnů

 

Kdo má k Vašim osobním údajům kromě nás ještě přístup?

Shromážděné osobní údaje jsou zpracovávané těmito dalšími zpracovateli:

  • INTERNET CZ, a. s., IČ: 26043319, se sídlem č.p. 2 384 03 Ktiš, která poskytuje hosting tohoto webu;

  • Socials Advertising s.r.o., IČO: 081 86 464, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, kteří nám poskytují služby v oblasti marketingu;

  • služba Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, která je zpracovává v souladu se svými podmínkami nakládání osobních údajů, které jsou dostupné zde.

  • služba Facebook Pixel, provozovaná společností Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, D2 Dublin, Irsko

Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Vaše osobní údaje mohou být předány i dalším správcům, a to našim obchodním partnerům – poradcům v oblasti pojištění za účelem sjednání schůzky.

 

Jaká Vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží práva?

Náleží Vám veškerá práva, která Vám přiznávají právní předpisy. Můžete po nás požadovat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme Vám k nim umožnit i přístup. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat Vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování Vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu lukas.travnicek@generaliceska.cz. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

 

Máte nějaké další dotazy?

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, určitě nám napište na lukas.travnicek@generaliceska.cz a my Vám co nejdříve odpovíme.

 

Tyto informace nabývají účinnosti 20. 3. 2020.