16. února 2021

Dopady novelizace zákon o korporacích od 1.1.2021

Lukáš Trávníček, Ing. Mgr.

Pojištění se vztahuje na vznik povinnosti nahradit újmu, kterou člen orgánu způsobí v souvislosti s výkonem své funkce v obchodní korporaci, zejména:

  • Pojištění újmy způsobené členem orgánu jinému i obchodní korporaci
  • Pojištění zaměstnanců, kteří mají stejnou nebo obdobnou funkci v obchodní korporaci jako členové orgánů (manažeři)
  • Pojištění členů orgánů i členů orgánů dceřiných společností
  • Pojištění finanční újmy, kterou způsobili i bývalí členové orgánů
  • Pojištění dědiců a zákonných nástupců členů orgánů
  • Pojištění ručení za závazky obchodní korporace dle § 159 občanského zákoníku (NOZ) a § 65 zákona o obchodních korporacích
  • Pojištění náhrady za vydání prospěchu pojištěného dle § 66 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích
  • Pojištění náhrady za poskytnutí plnění do majetkové podstaty dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích

Pojištění se dále vztahuje na náklady, nároky a náhrady vynaložené pojištěným nebo v jeho prospěch, zejména:

Náklady na právní ochranu

Náklady na extradiční řízení

Náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě

Náklady na očištění jména

Náklady na osobní potřeby v souvislosti se zabavením majetku

Náhrada ztráty za účast na soudním jednání

Náklady na psychologickou pomoc

Náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu

 

Pojištění dále zahrnuje:

Dodatečné lhůty pro uplatnění nároku pro bývalé členy orgánů

Dodatečný limit pojistného plnění pro nevýkonné členy orgánů

Dodatečné lhůty pro uplatnění nároku při neobnovení pojistné smlouvy.

Kontaktujte naše specialisty a získejte kvalitní pojištění v souvislosti s výkonem své funkce.

Víte, že od 1.1.2021 došlo k podstatné novelizaci zákona o korporacích?

Nově pokud přispěje člen statutárního orgánu (jednatel nebo člen představenstva) porušením svých povinností k úpadku (insolvenci) společnosti. Může být po něm požadováno, co od společnosti získal (např. ze smlouvy o výkonu funkce) nebo, aby se podílel ze svého majetku na úhradě vzniklých dluhů.

Člen statutárního orgánu přitom může k úpadku společnosti „přispět“ porušením jakékoli jeho povinnosti (nikoli už jen porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře).

 

Nabízíme Vám řešení v podobě

 

Pojištění členů orgánů společnosti D&O

 

Domluvit si osobní schůzku

Témata

Firemní pojištění s vámi proberou naši specialisté

domluvit si osobní schůzku

Poslední články

Hledáte informace k Vašemu v pojištění? Nebo se chcete zorientovat v nových nabídkách? Určitě Vám pomohou rady a tipy v našich článcích.