14. března 2021

Auto má ze zákona své „povinné ručení“, ale člověk?

Václav Karban

Každému z nás se v průběhu života může stát, že něco opomene, že něco přehlédne, že svojí neopatrností do něčeho vrazí, že vstoupí do vozovky a způsobí dopravní nehodu, že se na sjezdovce nevyhne lyžaři a způsobí tím někomu jinému újmu na zdraví nebo škodu na věci, že neohlídá svého psa nebo koně.

 

A tak kvůli jedné neuvědomělé hlouposti může vzniknout značná škoda. A upřímně, neodkládáme si finance stranou pro to, abychom je použili na zaplacení škody, kterou jsme způsobili.

 

Nejjednodušším řešením je pojištění odpovědnosti z běžného občanského života, které v rámci Generali České pojišťovny nabízíme.  Za pár korun ročně získá člověk jistotu, řešení a pomoc, a to nejen na území ČR, ale i v rámci celé Evropy.

 

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě poskytuje ochranu pro případ škody či újmy neúmyslně způsobené jinému v souvislosti s pojištěnými činnostmi běžnými v občanském životě, např. při vedení domácnosti (vytopení souseda), sportu a rekreaci či při vlastnictví a opatrování zvířete. Dále rozlišujeme tzv. Pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti, které poskytuje ochranu pro případ škody či újmy neúmyslně způsobené jinému v souvislosti zejména s vlastnictvím, držbou, nájmem, správou či údržbou nemovitosti, která je pojištěna.

 

Základním rozsahu obě tato pojištění odpovědnosti zejména zahrnují:

  • Újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením,
  • Škodu způsobenou poškozením nebo zničením věci, následnou finanční škodu.

V rámci pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě lze dále sjednat:

  • Připojištění pronajímatele

V rámci pojištění odpovědnost vlastníka nemovitosti lze dále sjednat:

  • Vlastnictví nemovitosti ve stavbě či demolici připojištění pronajímatele

Není Vám něco jasné nebo naopak chcete vše řešit online?

 

Sjednejte si schůzku nebo se pojistěte z pohodlí svého domova.

 

Domluvit si osobní schůzku

 

Sjednat pojištění online

 

 

 

 

Témata

Pojištění odpovědnosti s vámi proberou naši specialisté

domluvit si osobní schůzku

Poslední články

Hledáte informace k Vašemu v pojištění? Nebo se chcete zorientovat v nových nabídkách? Určitě Vám pomohou rady a tipy v našich článcích.